Fotoclub Rapenland / Algemene Ledenvergadering

 • Datum: 07-01-2020
 • Plaats: Eindhoven
 • Tijd: 20:00-22:30

We beginnen het jaar met de algemene ledenvergadering. Wanneer er tijd over is bespreken we nog foto's.

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2019
 3. Terugblik 2019
 4. Kascontrole
 5. Begroting en contributie
 6. Voorstel herinrichting club
 7. Verkiezing bestuur
 8. Verkiezing activiteitencommissie
 9. Rondvraag
 10. Korte evaluatie
 11. Sluiting